ÖNEMLİ !!!

Değerli Velimiz,

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde güncellenen yönetmelikler gereğince öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen ve aşağıda liste halinde belirtilen kurum/kuruluşlarda, velisinin bilgisi dahilinde, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışında gerçekleştirdiği etkinlikler e-okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecektir.

Öğrencilerin Okul Dışında Sosyal Etkinlik Yapabileceği Kurum ve Kuruluşlar

1)Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuurm ve Kuruluşlar

2) Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

3) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

4)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

5)Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

6)Üniversiteler

7)Belediyeler

8)Sivil Toplum Kuruluşları

9)Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdikleri bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplumsal hizmet çalışmalarını aşağıda yer alan linkteki SOSYAL ETKİNLİKLER BİLGİLENDİRME FORMU (Ek-1) ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenebilmesi için ekte yer alan Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunun (Ek-1)ilgili kurum tarafından doldurulup, onaylanmaqsı ve aslının veli tarafından Okul Müdürlüğümüze teslime edilmesi gerekmektedir.

Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formunun geçerli olabilmesi için ilgili kurum/kuruluşça formda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Sosyal Etkinlik Formu Ek-1 indir

100 Soruda Sosyal Etkinlik Modülü